Customer Privacy Notice

Privacyverklaring voor klanten van Strider Europe B.V.

 

Deze website wordt beheerd door Strider Europe B.V., Dr. Willem Dreesweg 2, 1e verdieping Zuidvleugel, 1185 VB Amstelveen (“wij/we”). Deze verklaring bevat informatie over de manier waarop wij, als verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens verwerken in het kader van onze klantrelaties.

 

  1. Welke persoonsgegevens wij verwerken

Tijdens uw bezoek aan deze website verzamelen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens:

 

U bent in geen geval verplicht de door ons gevraagde gegevens aan ons te verstrekken. Als u uw persoonsgegevens echter niet verstrekt is het mogelijk dat verschillende bedrijfsprocessen of marketingprocessen worden vertraagd of zelfs onmogelijk gemaakt worden of dat u onze evenementen niet kunt bijwonen. Indien er sprake is van een wettelijke plicht tot verstrekking van uw persoonsgegevens zullen wij u daarvan afzonderlijk op de hoogte stellen.

 

  1. Doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

  1. Wettelijke grondslag van de verwerking

Wij verwerken de categorieën van uw persoonsgegevens genoemd in de Bijlage op grond van

In sommige gevallen kunnen wij u in een afzonderlijke procedure om uw toestemming vragen (artikel 6, lid 1, onder a, AVG).

 

Voor zover er sprake is van gevoelige gegevens vindt verwerking plaats om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van socialezekerheidsrecht of arbeidsrecht (artikel 9, lid 2, onder b AVG).

 

  1. Overdracht van uw persoonsgegevens

Wij geven uw persoonsgegevens voor de hiervoor vermelde doeleinden door aan de volgende ontvangers:

Sommige van bovengenoemde ontvangers bevinden zich of verwerken persoonsgegevens in een ander land dan het uwe. Het is mogelijk dat het niveau van gegevensbescherming in een ander land niet gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau in uw land. Wij geven uw persoonsgegevens echter alleen door aan landen waarvan de Europese Commissie heeft bepaald dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden of wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat alle ontvangers een passend niveau van gegevensbescherming bieden. Wij doen dit bijvoorbeeld door passende overeenkomsten inzake doorgifte van gegevens aan te gaan op basis van Modelcontractbepalingen (2010/87/EG en/of 2004/915/EG). Die overeenkomsten kunnen op verzoek worden geraadpleegd (voor contactgegevens zie artikel 7 hierna).

 

  1. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens (i) zolang wij een zakelijke relatie met u hebben en daarna (ii) zolang er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of (iii) zolang potentiële rechtsvorderingen waarbij persoonsgegevens nodig zijn om de vordering in te stellen of te onderbouwen nog niet zijn verjaard.

 

  1. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Op grond van toepasselijk recht hebt u het recht (onder de in het toepasselijk recht vastgelegde voorwaarden):

 

  1. Onze contactgegevens

U kunt uw verzoeken of vragen inzake de verwerking van uw persoonsgegevens richten aan:

Strider Europe B.V.,

Dr. Willem Dreesweg 2

1e verdieping Zuidvleugel

1185 VB Amstelveen

Nederland

E-mail: GDPR-EU@striderbikes.com

 

 

 

Laatstelijk bijgewerkt op 15 juni 2020.